Waarom is er Pijn en Lijden in de Wereld?

De vraag waarom God toestaat dat er slechte dingen gebeuren met goede mensen zou wel eens dé reden kunnen zijn waarom veel mensen van hun geloof in God zijn weggelopen. Sommige hebben kinderen verloren, een vriend is door een dronkenlap doodgereden of ze hebben andere verschrikkelijke dingen meegemaakt. Loop maar eens een kinderziekenhuis in waar mensen aan het bidden zijn voor hun kinderen, waarna ze soms alsnog sterven.

1 Johannes 4:8, Genesis 17:1 en Job 42:2 zijn Bijbelteksten waar staat dat God geheel liefdevol en almachtig is. “Als hij ‘kwaad’ toestaat dan kan Hij nooit geheel liefdevol of almachtig zijn, want als Hij het ene is, dan komt Hij overduidelijk te kort in het ander.” Dit argument wordt gebruikt om te zeggen dat een christelijke theïst dit probleem niet kan oplossen maar is dat echt zo? De gestelde vraag is een vraag die op een zeer zorgvuldige en uitgebreide manier beantwoord moet worden. Deze vraag is simpelweg niet met een enkele pagina te beantwoorden omdat men dan voorbijgaat aan belangrijke facetten die aandacht nodig hebben en verdienen. Men zou echt te kort doen aan de beantwoording hiervan. We zullen deze probleemstelling dan ook uitwerken in verschillende secties om zo tot een zo volledig mogelijk antwoord te komen op deze moeilijke vraag. Neem alsjeblieft de tijd om dit allemaal met een open hart te lezen, met een  bereidwilligheid om te leren en een zo onbevooroordeelde blik op te stelling. 

Sectie 1: Het Probleem van Kwaad

Het ‘probleem van kwaad’ is in werkelijkheid een probleem voor de atheïst—niet de christelijke theïst. Hoe kan een atheïst iets goed of slecht noemen? Ze noemen het ‘slecht’ wanneer iemand een willekeurig huis binnenloopt en iedereen doodschiet, of wanneer een man een onschuldige vrouw in elkaar slaat en verkracht, of wanneer ouders bewust kinderen op de wereld brengen om ze vervolgens seksueel te kunnen misbruiken. Maar een atheïst zegt ook dat er geen morele absolute waarden zijn. Sterker nog, als we zouden kunnen bewijzen dat sommige daden slecht zijn, dan zou dat bewijzen dat er morele absolute waarden zijn en dát zou juist bewijzen dat God wel degelijk bestaat.

William Lane Craig:

“Ik denk dat ‘kwaad’, paradoxaal genoeg, juist bewijst dat God bestaat. Mijn argument zou zo klinken: “Als God niet bestaat dan bestaan objectieve morele waarden ook niet. En omdat ‘kwaad’ bestaat, bestaan per definitie dus ook objectieve morele waarden, m.a.w. sommige dingen zijn echt ‘kwaad’ en dus bestaat God ook. Dus soms kunnen kwaad en lijden God’s bestaan in twijfel trekken maar op een dieper fundamenteler niveau bewijzen ze God’s bestaan juist.”

Scenario:

Vraag een relativist of pedofilie verkeerd is. Hij zal dan waarschijnlijk zeggen: “Als het tegen de wet is, is het enkel slecht voor de samenleving in het betreffende land waar deze wet geldt”. Zijn begrip van civiele wetgeving wordt geleidt door te  bepalen of mensen “pijn” worden gedaan, in plaats van dat er gekeken wordt naar “goed” en “kwaad”. Zijn argument is dan dat pedofilie kinderen pijn doet. Maar als iemand foto’s neemt van naakte kinderen en ze op het internet plaatst zonder hun kennis (zodat het hen geen “pijn” doet, dan zou het volgens zijn criteria dus per definitie moreel acceptabel zijn. De vraag wordt dan: Is pedofilie moreel fout? Als hij beweert van niet dan kun je het beste de politie bellen en zijn buren inlichten dat hij geen problemen heeft met pedofilie. Als hij toegeeft dat het wel degelijk moreel fout is, ook al zegt de samenleving misschien dat het oké is, dan is wat Hitler gedaan heeft ook fout; er zijn dan dus morele absolute waarden. Aan de basis van relativisme ligt de wens om morele verantwoordelijkheid weg te redeneren maar dat kunnen ze niet. Wat de wereld ook gelooft, wij zijn allemaal verantwoordelijk om ons te houden aan een absolute, morele standaard van een absoluut bestaande God. Als we dit niet doen dan zullen we geconfronteerd worden met de gevolgen van een absoluut bestaande hel. (Klik hier voor: ” Als God zo goed is, waarom heeft Hij dan een hel gemaakt?”)

Oké, terug naar het kinderziekenhuis. Wordt je dan echt alleen maar overmant door een atheïstische oerkracht van afkeer naar God wanneer je daar naar binnenloopt? Meneer Kyle Butt besloot dit te testen door een kinderziekenhuis binnen te lopen. Hij ontmoette daar een vrouw die werkzaam was als vrijwilligster met een kogelgat in haar schedel. Ze zei dat het een zegen was dat ze nog steeds leefde en dat ze iets terug wilde doen voor God, omdat Hij haar had laten leven. Ook legde ze uit dat veel van de mensen die daar werkten van kerken in de omgeving waren die geloven in de God van de Bijbel. Sterker nog, wanneer je door het kinderziekenhuis liep kon je overduidelijk de liefde, de zorgzaamheid en passie om kinderen te helpen zien bij de doctoren, de ouders en vrijwilligers, wat compleet indruist tegen atheïstische evolutie wat om “survival of the fittest” draait. Als evolutie waar zou zijn, dan zouden doctoren hun tijd niet verspillen aan de zwakken.

Dus alleen theïsme geeft een antwoord op de onzelfzuchtige devotie en zorg die je in kinderziekenhuizen ziet. Wie zou die goede eigenschappen immers ooit hebben bedacht, laat staan dat zovelen ze overnemen? 

Omdat het woord ‘kwaad’ nu een probleem wordt voor de atheïst zullen ze dit woord gaan vervangen door pijn en lijden. Omdat er geen ‘kwaad’ is zou een liefdevolle God nooit nutteloos lijden toelaten. Maar is lijden nutteloos?

Sectie 2: Het doel van het Leven (“Ziel-Maken”)

Een wereld waar kwaad kan en zal gebeuren is de ideale omgeving voor “Ziel-Maken”

God heeft de aarde gemaakt omdat Hij een geschikte omgeving wilde maken waar mensen kunnen leven en zich kunnen voorbereiden voor de eeuwigheid. Dus, het doel van de Schepping is om elke persoon een mogelijkheid te geven om te beslissen waar ze de eeuwigheid willen doorbrengen. Om dit te laten werken hebben mensen toegang nodig tot een aantal noodzakelijke attributen en karakteristieke zaken van een omgeving waar hun persoonlijke besluitvorming uitgeoefend kan worden.

Essentiële attributen van het mens zijn:

  1. Vrije morele keus (goed en kwaad)
  2. Onsterfelijkheid en voortduren van bestaan na de fysieke wereld (Klik hier: “Hoe kan ik weten dat God bestaat en dat er een hiernamaals is?”)
  3. Verantwoordelijkheid voor eigen daden
  4. Fysieke leven in een fysieke wereld als de enige echte proeftijd
  5. Besef dat het eeuwige lot van een persoon afhangt van zijn/haar respons tegenover God in dit leven

Deze essentiële attributen van een mens zijn ontworpen om hand in hand te gaan met de essentiële karakteristieken van een wereld waar de menselijke ziel en geest wordt voorbereidt op ons centrale doel: voorbereiding op de eeuwigheid.

De aardse omgeving is ontworpen om:

  1. Mensen te voorzien in hun fysieke basisbehoeften
  2. Toestaan van vrije morele keus
  3. Toestaan dat mensen uitgedaagd worden
  4. Toestaan dat mensen de dingen leren die ze moeten leren zoals geestelijke ontwikkeling 

John Keats (17951821) “ZIEL-MAKEN”

“Noem de wereld ‘Het middel van Ziel-Maken’. Dan pas begrijp je het nut van deze wereld…Hoe worden zielen dan gevormd?…Hoe anders is dit mogelijk dan door het medium van een wereld zoals deze?…Zie je niet hoe noodzakelijk een wereld vol pijn en problemen is om een intelligentie te scholen en er een ziel van te maken? Een plaats waar het hart moet voelen en lijden op duizend verschillende manieren! (1895, pp 326327).”

God heeft de wereld gemaakt als een perfecte plek waar geen pijn en lijden was (Genesis 1:31) maar Adam en Eva hebben gezondigd tegen God, en als resultaat daarvan is de zonde, pijn en lijden in de wereld gebracht. God geeft ons het recht en de mogelijkheid om onze eigen keuzes te maken zodat we geen robots zijn zonder keuze. God heeft dit gedaan omdat Hij wil dat we kiezen om van Hem te houden en om van Hem te houden met heel ons hart, heel ons verstand, heel onze ziel en heel ons verstand omdat hij zonder dwang maar juist oprecht geliefd wil worden.

Het is overduidelijk hoe sommige vormen van lijden ons tot voordeel zijn. Wanneer een man zijn borst begint te kloppen vlak voor een hartaanval, wanneer de zijde van een vrouw pijn begint te doen als waarschuwing voor een blindedarmontsteking. Pijn stuurt ons naar de dokter voor preventie of genezing. Tragedie kan mensen helpen om geweldige karaktereigenschappen te ontwikkelen zoals moed, heldhaftigheid en zelfopoffering die zich met name manifesteren in niet ideale omstandigheden in  bijvoorbeeld een oorlog of tijdens een ongeluk. Maar soms lijkt lijden nutteloos zoals het lijden van Job in het Oude Testament die in een kwestie van uren al zijn rijkdom en 10 van zijn kinderen verloor. Toch beschrijft de Bijbel hem als een rechtvaardig en oprecht man. Waarom zou God dit toestaan? 

Jakobus 1:2–3 helpt ons het antwoord te zien: “Mijn broeders, acht het voor enkel vreugde wanneer u in allerlei verzoekingen valt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt”.

De vraag was: waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen? Maar die vraag klopt niet want er bestaan geen goede mensen behalve Jezus Christus. Wij zijn allemaal zondaars. Dus we kunnen de vraag beter omdraaien: ” Waarom gebeuren er goede dingen met slechte mensen?” Klik HIER voor het antwoord. 

Jezus Christus was de enige echt onschuldige man die ooit heeft geleefd en toch leed hij ongelofelijk veel. Pijn en lijden hebben soms voordelen die we niet kunnen zien maar God weet dat het beter voor ons kan zijn op de lange termijn en in het licht van de eeuwigheid. In plaats van dat we God de schuld geven voor pijn of dat we Zijn bestaan hierom ontkennen, zouden we na tragedies juist naar Hem moeten verlangen voor kracht en ons realiseren dat deze wereld niet is gemaakt als een definitief thuis (Hebreeën 11:13–16). Jacobus 4:14 herinnert ons aan het feit dat onze tijd hier op aarde maar zeer kort is. Het feit dat zelfs de Zoon van God onderworpen werd aan verschrikkelijke pijn, kwaad en lijden (Hebreeën 5:8; 1 Petrus 2:21) bewijst dat God van ons houdt en zo ontzettend veel geeft om zijn Schepping. Hij had ons ook kunnen overlaten aan onze eigen zondige verlangens en plannen, maar in plaats hiervan heeft God zijn eigen liefde voor ons laten zien door Jezus Christus voor onze zonden te laten sterven (Romeinen 5:8).

Het huidige kwaad, pijn en lijden dat een ongelovige mens moet doorstaan is soms moeilijk te begrijpen, maar het is niet de ergste tragedie in het leven. De ergste tragedie voor nu en alle eeuwigheid is wanneer hij of haar niet de Liefde van God wil zien Die Zijn enige Zoon naar deze aarde heeft gestuurd om voor onze zonden te sterven zodat wij met Hem verzoend kunnen zijn en eeuwig met Hem kunnen leven.

Conclusie: 

God houdt van ons! Onze tijd hier op aarde is een ‘proeftijd’ waarin we worden voorbereid om deel te nemen aan de eeuwigheid. Een mens die het alleen maar voor de wind gaat die zal weinig goede karaktereigenschappen kunnen ontwikkelen die samenhangen met bijvoorbeeld: heldhaftigheid, moed, geduld, innerlijke rust, leiding kunnen geven in moeilijke tijden, troosten, echt houden van, weten wat het is om iemand te missen, verdriet delen, groeien van fouten, wijzer worden, vertrouwen ontwikkelen dat God in controle is en het beste met iedereen voor heeft voor de eeuwigheid (niet hier op aarde), kunnen mentoren/advies geven aan gebroken mensen op basis van eigen ervaring, van iemand houden die je kwaad heeft gedaan, onvoorwaardelijke liefde tonen en vergeving. Maar ook compassie, zorgzaamheid, trouw, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, blijdschap, vrede, lankmoedigheid en zelfbeheersing. Dit zijn allemaal eigenschappen die vaak ontstaan en gedijen vanuit verdriet of hopeloosheid wanneer je ervoor kiest om de situaties en verzoekingen je te laten vormen. God is ons aan het kneden als een homp klei, soms trekt hij er wat stukjes vanaf, soms vult hij ontstane barsten op, soms moet hij flink schuren om het glad te krijgen maar hij wil dat wij een mooie vaas worden. Een vaas die de tand des tijds heeft doorstaan waar Hij vervolgens de meeste prachtige bloemen in kan zetten die je je maar kunt voorstellen. 

Maleachi 3: 2–3: “Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver.”

Dit geweldige vers geeft ons een inkijkje in God’s gedachten en in het doel van lijden in het leven van een Christen. God is een kunstenaar; een zilversmid die vlak voor een heet vuur zit. In Zijn handen houdt Hij een ijzeren beker vast met ruwe zilvererts. Hij houdt het erts boven het HEETSTE deel van het vuur totdat het zilver vloeibaar begint te worden. Terwijl Hij het opwarmt komen de onzuiverheden los en beginnen langzaam boven te drijven. Hij doet dit heel voorzichtig zodat het zilver niet over de rand valt of te heet wordt. Vervolgens pakt hij een speciale borstel om de drap die boven is komen drijven weg te halen. Na een tijdje gaat het zilver meer blinken en wordt het mengsel glad. 
God wil de zonde en het kwaad uit onze levens zuiveren- de drap die ons vult met boosheid, wrok, verdriet en onbegrip in ons geestelijke leven. God eist puurheid omdat Hijzelf puur is: Hij is “als het vuur van een edelsmid.” Wanneer het leven makkelijk is en er niks gebeurd om je zorgen over te maken zijn we grotendeels tevreden om te mogen leven zonder dat we moeilijke keuzes hoeven te maken om te groeien. Maar God staat het toe dat er moeilijkheden ontstaan in onze levens, zoals de hitte van het vuur, zodat we puur zullen worden, gelouterd als zuiver zilver. 
Wanneer weet een zilversmid dat zijn zilver PUUR is geworden? Wanneer hij kijkt naar een spiegelend, schoon oppervlak en zijn eigen gezicht ziet in het gesmolten metaal. Wanneer alle drap weg is zal hij zijn eigen reflectie kunnen zien! 
God is op zoek naar Zijn reflectie in onze levens. Wanneer we ons keren naar God in tijden van verdriet, pijn en lijden en we staan Hem toe om de drap die boven komt drijven te laten verwijderen, zal er langzaam maar zeker een beeltenis tevoorschijn komen: het beeld van Jezus Christus. 

Sources:

Warren , Thomas (1972), Have Atheists Proved There Is No God? (Jonesboro, AR: National Christian Press). 
Keats, John (1895), The Letters of John Keats, ed. H. Buxton Forman (London: Reeves & Turner).
Miller, Dave (2015), Why People Suffer (Montgomery Alabama: Apologetics Press, Inc.)
Butt, Kyle (2017), Out with Doubt, (Montgomery Alabama: Apologetics Press)
Butt, Kyle (2014), Always Be Ready, (Montgomery Alabama: Apologetics Press)
Miller, Dave (2017), Does God Exist?
(Montgomery Alabama: Apologetics Press)