Schepping versus Evolutietheorie

Het is een understatement om te zeggen dat mensen het soms oneens zijn over de oorsprong van de aarde. Er zijn veel discussies en meningen over dit onderwerp. Vandaag de dag wordt voornamelijk de evolutietheorie in scholen geleerd. Zou het ook kunnen zijn dat een hogere macht de aarde heeft geschapen? Om meer duidelijkheid over dit onderwerp te krijgen zullen we een aantal vragen moeten beantwoorden.

WAT IS EVOLUTIE?

Ondanks dat de wetenschap evolutie als feit bestempelt, geeft de term evolutietheorie al aan dat het slechts een wetenschappelijke theorie is. Het beweert dat het universum op zichzelf staat en dat alles in het universum gedurende lange perioden is ontstaan door willekeurige processen zonder enige externe oorzaak (zoals een schepper). Volgens de evolutietheorie heeft geen bovennatuurlijk wezen enig aandeel gehad in de oorsprong of ontwikkeling van het leven. De evolutietheorie beweert dat alle levende wezens afkomstig waren van een oorspronkelijk organisme bestaande uit slechts één cel, die op zijn beurt was voortgekomen uit iets dat niet leefde. Evolutie stelt dat alle dingen hun oorsprong vinden in natuurlijke processen en dat er niets buiten de natuur bestaat.

Evolutie
Creatie

WAT IS SCHEPPING?

Schepping en evolutie zijn exact het tegenovergestelde. Volgens de schepping staat het universum niet op zichzelf. Een bovennatuurlijk wezen – God – is verantwoordelijk voor de oorsprong en het ontwerp van het universum. God gebruikte processen die nu nog steeds in gebruik zijn om alle dingen zorgvuldig te construeren, inclusief de verschillende levensvormen zoals planten, dieren en mensen.

WELKE OPVATTING IS JUIST?

Welke opvatting is juist? Als je goed hebt opgelet bij de definities van schepping en evolutie, besef je dat ze niet beide correct kunnen zijn. Er is in evolutie geen ruimte voor een bovennatuurlijk wezen zoals God. Bij de schepping is er geen ruimte voor een puur natuurlijk proces waarin een niet levend iets vanzelf tot leven komt en een eencellig organisme uiteindelijk in de mensheid verandert. De twee theorieën zijn tegengesteld en tegenstrijdig. Daarom kan slechts één ervan correct zijn. Welke is het?

BIOGENESE – HET SPONTAAN ONSTAAN VAN DE AARDE...

In de biologie is een van de meest gerespecteerde wetten van de wetenschap de wet van biogenese. Biogenese bestaat uit twee woorden – ‘bio’, wat leven betekent, en ‘genesis’, wat het begin betekent. Dus, zoals je zou vermoeden, heeft deze wet betrekking op het begin van het leven. En het zegt eenvoudig dat het leven alleen voortkomt uit zijn vorige soort. We zien deze wet elke dag over de hele wereld. Iedereen weet dat kittens alleen van poezen komen, koeien produceren alleen kalveren en puppy’s komen alleen van honden. Een varken baart nooit een paard en een schaap draagt nooit een leguaan.

In de loop der jaren is de waarheid van deze wet gedocumenteerd door duizenden wetenschappers, waarvan de Franse microbioloog Louis Pasteur een van de beroemdste was. Met zijn werk haalde hij in één grote klap op het idee van ‘spontane generatie’ (het idee dat het leven vanzelf ontstaat uit niet-levende bronnen) onderuit. In vroegere eeuwen was het idee dat het leven ontstond uit niet-levende dingen erg populair. Mensen geloofden eigenlijk dat een persoon wat tarwekorrels kon nemen, ze in een oude doek kon wikkelen, ze in de hoek van een schuur kon stoppen en muizen kon produceren. Ze geloofden ook dat vlees dat op een aanrecht achterbleef spontaan maden zou genereren. Tegenwoordig wijzen docenten en professoren er echter vaak (correct!) op  hoe Pasteur zegevierde over deze ‘mythologie’ toen hij het concept van spontane generatie weerlegde door zijn goed ontworpen wetenschappelijke experimenten. Maar met bijna hun volgende ademhaling, vertellen dezelfde leraren en professoren hun studenten dat evolutie heeft plaatsgevonden als gevolg van spontane generatie. Dat is op zijn minst zeer opmerkelijk te noemen.

De waarheid is dat evolutie niet had kunnen plaatsvinden zonder enige vorm van spontane generatie. Om deze reden hebben sommige wetenschappers experimenten bedacht in een poging om leven te creëren van niet-levende stoffen. Maar na al deze pogingen is er  nooit leven geschapen uit iets dat niet leeft. Denk nu eens even kritisch na. Als wetenschappers zorgvuldig geplande experimenten hebben bedacht om leven te creëren uit iets dat niet leeft, en toch elke keer jammerlijk hebben gefaald, hoe kunnen we dan verwachten dat de ‘natuur’ het per ongeluk, met toeval en blinde krachten deed? Integendeel, in de natuur of in het laboratorium hebben wetenschappers (met hun hightech machines en miljarden) nooit één enkel geval van spontane generatie gedocumenteerd of gerecreëerd. Het leven komt alleen voort uit zijn vorige soort, en dat is precies wat het scheppingsmodel leert.

"In het begin God schiep de hemel en de aarde." (Genesis 1:1)

WAT ZEGGEN FOSSIELEN?

Fossielen zijn de overblijfselen van ooit levende organismen zoals planten, dieren of mensen die nu begraven liggen in de rotsen van de aarde. Ze worden letterlijk over de hele wereld gevonden en geven waardevolle informatie over het leven van vroeger. Als er fysiek bewijs bestaat om evolutie vast te stellen, zou dit zeker uit het fossielenbestand moeten komen. Maar kan dit bewijs hier echt gevonden worden?

Om evolutie als waarheid te beschouwen, moeten haar aanhangers kunnen documenteren dat het fossielenbestand: (a) een “keten” van organismen van eenvoudig tot complex onthult; en (b) overgangsvormen van planten en dieren (en mensen, wat dat betreft) bevat. Een overgangsvorm is een organisme dat kenmerken vertoont van twee afzonderlijke groepen, zoals een half reptiel en een half zoogdier.

Zelfs Charles Darwin, die vaak de “vader van de evolutie” wordt genoemd, beweerde dat het fossielenbestand ‘ontelbare overgangsverbindingen’ moet vertonen. Hij noemde zelfs het tiende hoofdstuk van zijn boek, The Origin of Species, “On the Imperfection of the Geological Record.” Darwin suggereerde daarin dat “het aantal intermediaire rassen, dat voorheen bestond echt enorm [moet] zijn.” Hij gaf echter toe: “Geologie onthult zeker niet zo’n fijn afgestudeerde keten; en dit is misschien het meest voor de hand liggende en ernstigste bezwaar dat tegen deze theorie kan worden aangevoerd. De verklaring ligt volgens mij in de extreme imperfectie van het geologische dossier.”

Archaeopteryx
Archaeopteryx

Darwin dacht dat verdere geologische vondsten miljoenen overgangsvormen zouden documenteren. Maar sinds de dag van Darwin zijn er bijna honderdveertig jaar verstreken en zijn er miljoenen extra fossielen ontdekt. Toch ontbreken nog steeds de ongrijpbare overgangsvormen. Bij gelegenheid hebben wetenschappers vermeende overgangsvormen (zoals ‘Piltdown Mens’ en “Archaeopteryx”) geproduceerd, maar dit zijn er maar een paar. Bovendien blijken sommigen van hen fraudeurs te zijn en van geen enkele is ooit bewezen dat het een authentieke overgangsvorm is. Het feit is dat het fossielenbestand nog steeds de veelheid aan overgangsvormen mist die door Darwin en zijn volgelingen zijn waargenomen – en zal dat blijven doen. Waarom? Omdat er geen overgangsvormen zijn!

Nou, wat laat het fossielenbestand zien? Het toont miljoenen organismen die plotseling volledig en functioneel op het toneel aankomen, zonder overgangsvormen die als voorouders dienen. Welke van de twee oorsprongsmodellen – schepping of evolutie – verklaart het plotselinge verschijnen van volledig functionele levende organismen?

Feiten zijn koppige, onpartijdige dingen. Ze geven niet toe aan mensen met een hoge opleiding. De concepten van schepping en evolutie staan tegenover elkaar, en de feiten staan slechts achter één van hen. Welke is het?

MOETEN DINGEN DIE OP ELKAAR LIJKEN GERELATEERD ZIJN?

Je zult misschien wel eens ooit een tweeling hebben gezien waarvan de broers of zussen sprekend op elkaar lijken. Vaders en zonen lijken vaak op elkaar, net als moeders en dochters (of zelfs sommige neven en nichten). Vaak zijn dingen die op elkaar lijken aan elkaar gerelateerd. Twee zwarte konijnen hebben vaak zwarte babykonijnen en twee kleine honden produceren vaak nakomelingen die even klein zijn.

Het idee dat overeenkomsten vaak een nauwe relatie impliceren, is ongetwijfeld een van de meest indrukwekkende argumenten voor de evolutietheorie. Wetenschappers hebben vaak op verschillende gebieden gewerkt en geleerd dat bepaalde overeenkomsten kunnen worden gedocumenteerd. Als wetenschappers overeenkomsten in structuur waarnemen, verwijzen ze naar dergelijke structuren als homoloog. Als wetenschappers daarentegen overeenkomsten in functie waarnemen, verwijzen ze naar overeenkomsten die analoog zijn. Bijvoorbeeld, de vleugel van de vleermuis, de voorvoet van de schildpad, de voorvoet van de kikker en de arm van de man hebben allemaal dezelfde algemene structuur. De voorvoet van de hond, de flipper van de walvis en de hand van de mens bevatten in wezen dezelfde spieren en botten. Zulke organen worden dus “homoloog” genoemd. Bij het zien van dit soort bewijs, concluderen evolutionisten dat al deze wezens gerelateerd moeten zijn aan elkaar vanwege hun overeenkomsten.

Identical Twin

Hoe reageren gelovigen op zo’n argument? Nou, ze ontkennen zeker niet het feit dat er overeenkomsten bestaan. Er kan hier echter een waardevolle les worden geleerd in de controverse over schepping en evolutie. Die les is deze: het zijn zelden de feiten die ter discussie staan, maar het is de interpretatie die wordt gegeven aan de feiten die ter discussie staan. Wanneer de gelovige naar de overeenkomsten in de natuur kijkt, in plaats van gemeenschappelijke afkomst te claimen, suggereert hij dat het bewijsmateriaal wijst op een gemeenschappelijke ontwerperVeel BMW-auto’s hebben bijvoorbeeld wielen, carrosserievormen en remsystemen die vergelijkbaar zijn met voertuigen van Mercedes. Waarom? Omdat ze zijn ontworpen voor dezelfde manier van reizen. Als de Schepper een long, hersenen of zenuwstelsel heeft ontworpen dat goed werkt, zou het dan niet logisch zijn dat Hij dezelfde essentiële kenmerken (met mogelijke aanpassing) zou gebruiken in verschillende organismen die bedoeld waren om in dezelfde omgeving te leven, dezelfde lucht inademen en dezelfde soorten biologisch voedsel eten? Overeenkomsten duiden niet altijd op een gemeenschappelijke afkomst; vaak (in feite vaker wel dan niet) duiden ze op een gemeenschappelijk ontwerp. 

Bovendien bieden ze, als je alle overeenkomsten in ogenschouw neemt, geen bewijs van gemeenschappelijke afkomst. Bijvoorbeeld, het octopus-oog, het varkenshart, het gezicht van de pekinees en de ezelinnenmelk hebben allemaal enkele structuren die vergelijkbaar zijn met die in het menselijk lichaam, maar zelfs evolutionisten zouden ontkennen dat de dieren waarin ze worden gevonden nauw met elkaar of met mensen verwant zijn.

Puppy

ALLES IS AF

Als evolutietheorie waar is, waarom zien we dan geen mensen rondlopen met vingers die lijken op klauwen. Of een half geëvolueerde arm, of met een vinger die nog niet helemaal af is? Waarom lopen er geen honden rond met maar drie poten? Alles wat we om ons heen zien is klaar. Niets evolueert meer want anders zouden we zien dat mensen langzaam een derde oog beginnen te krijgen, een staart of voelsprieten.  Er is om ons heen geen enkel tastbaar bewijs van evolutie waarneembaar. Er is wel tastbaar bewijs dat we geschapen zijn door God. In Genesis 1:31-2:1 lezen we het volgende: “En God keek naar alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. Zo maakte God de hemel en de aarde en alles wat daarop leeft en groeit. Op de zevende dag was alles af en maakte God niets meer.” Dus nadat God de dieren en de mensen gemaakt had, zei Hij dat het goed was en dat alles af is! Met andere woorden, er hoefde niets meer aan te veranderen. Dat is precies wat we duidelijk om ons heen kunnen zien. Alle dieren, alle mensen, alles om ons heen is helemaal af en prachtig geschapen. Maar als evolutie waar zou zijn, zouden dingen om ons heen continue door blijven evolueren. Waarom zien we dit niet gebeuren? Als evolutie klopt, wat was er dan eerst: het hart of de bloedvaten? Ze kunnen niet allebei spontaan tegelijkertijd gevormd zijn, toch? Kunnen bloedvaten zich spontaan ontwikkelen zonder dat er een hart is om het bloed rond te pompen? De absurditeit van deze gedachte moge duidelijk zijn. God is onze schepper.

CONCLUSIE

De lijst met argumenten die worden gebruikt om zowel evolutie als schepping te ondersteunen, kan doorgaan. Er zijn waarschijnlijk evenveel argumenten voor elk oorsprongsmodel als er wetenschappers zijn om deze argumenten te maken. Maar we moeten altijd onthouden dat de feiten achter de argumenten het belangrijkste zijn. Niet de verkeerde interpretatie(s) van die feiten. Feiten zeggen dat leven alleen voortkomt uit eerder bestaand leven: evolutie zegt dat leven uit niet-levende bronnen komt. De feiten laten zien dat er in het fossielenbestand geen overgangsvormen van half-en-half organismen bestaan; evolutie houdt vol dat er miljoenen overgangsvormen zouden moeten zijn. De feiten laten zien dat overeenkomsten soms gemeenschappelijke afkomst vertonen, maar ook een gemeenschappelijk ontwerp kunnen tonen. Feiten zijn koppige, onpartijdige dingen die weigeren toe te geven aan mensen met een hoge of lage opleiding. De concepten van schepping en evolutie staan tegenover elkaar, en de feiten staan slechts achter een van hen. Welke is het?

Wil je dit artikel delen?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Bronnen
Butt, Kyle. Out With Doubts: A look at the Evidence for Christianity. Montgomery: Apologetics Press, Inc, 2017

Misschien vindt je deze artikelen ook interessant