Waarom Weten we Zeker dat de Bijbel van God is?

    De Bijbel is het meest populaire boek dat ooit is gedrukt. Het was één van de eerste boeken die in massaproductie werd genomen op de Gutenberg drukpers in 1455. Naar schatting zijn er meer dan 10 miljard kopieën van gedrukt omdat we weten dat alleen al United Bible Society er 9 miljard heeft gedrukt in de laatste 70 jaar. Het staat buiten kuif dat de Bijbel het meest gedrukte boek ter wereld is.
Waarom is de Bijbel zo populair? De reden die dan het vaakst wordt aangehaald is dat degene die verantwoordelijk zijn geweest voor het printen, drukken en verspreiden geloven dat dit het geïnspireerde Woord van God is. Maar is dit wel zo? Hoe kunnen we dit weten? Waarom weten wij zo zeker dat de Bijbel echt van God is?

    De Bijbel zegt zelf op verschillende plaatsen dat het geïnspireerd is door God. 2 Timotheus 3:16-17 zegt bijvoorbeeld: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust…” Als men de Bijbel er op naleest dan wordt zelfs tot 2700 maal toe beweert dat de Bijbel door God is geïnspireerd. Het is logisch dat een boek geproduceerd door God ook zijn inspiratie zou beweren, maar zo’n claim is natuurlijk geen op zichzelf staand bewijs. Er zijn wel meer boeken die beweren door God geïnspireerd te zijn zoals bijvoorbeeld de Koran en het boek van de Mormonen. Het is dus duidelijk dat we meer bewijs en meer sluitend bewijs nodig hebben.

Toen Jezus zichzelf onthulde als Zoon van God gedurende zijn dertigste levensjaar (Lukas 3:23), verwachtte Hij niet dat mensen hem direct zouden geloven enkel omdat hij beweerde de Messias te zijn. Daarom zegt Hij in Johannes 10:37-38: “Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet, maar als ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en gelooft dat de vader in Mij is en Ik in Hem.” Dus als Jezus niet geloofd zou moeten worden op basis van claims die Hij zelf deed, dan kunnen we dezelfde redenering volgen voor de Bijbel. Alleen claims, bewijzen niets. 

2 Petrus 1:16 zegt: “Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit.” De apostelen gingen er dus niet van uit dat mensen hen vanwege hun claims zouden geloven  maar wel vanwege het feit dat ze vaak refereerden naar sterke, bewijsbare feiten