Ben je op zoek naar antwoorden over het bestaan van God?

Hoe Kan Ik weten dat God bestaat?

Complexiteit

Heel de aarde is zo complex. Wist je dat een netvlies gemiddeld een oppervlakte van 6 vierkante centimeter heeft en dat het netvlies 137 miljoen lichtgevoelige receptor cellen bevat? De complexiteit van het lichaam en de aarde laat zien dat het een intelligent ontwerp is. Wie kan deze intelligente ontwerper zijn?  Zou het kunnen zijn dat God dit allemaal gemaakt heeft? Of is dit door toeval ontstaan?

Het Geweten

Waarom vinden mensen bepaalde acties “goed” en andere “fout” ongeacht hun subjectieve meningen? Waar komt dit vandaan? Als objectieve morele waarden bestaan, dan bestaat God. Objectieve morele waarden, zoals goed en kwaad, rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid bestaan wel. daarom bestaat God. Als er geen God is, dan is er geen objectieve basis om te zeggen dat iets “goed” of “fout” is…

Iets uit (n)iets?

Leven komt niet uit het niets tevoorschijn. Zo ook niet een puppy in je woonkamer of een bacterie aan de deurklink. Elke wetenschapper, zowel theïst als atheïst weet dat dit waar is. In de fysieke wereld komt leven voort uit eerder bestaand leven van zijn eigen soort. Het leven kan niet spontaan voortkomen uit niet-levende materie. Zo moet een bovennatuurlijke, intelligente God levende organismen hebben geschapen.

Schepping versus Evolutietheorie

 Het is een understatement om te zeggen dat mensen het soms oneens zijn over de oorsprong van het heelal. Er zijn veel discussies en meningen over dit onderwerp. Hedendaags wordt er voornamelijk de evolutietheorie in scholen geleerd. Echter, zou het ook kunnen zijn dat een hogere macht het heelal heeft gecreëerd? Om meer duidelijkheid over dit onderwerp te krijgen zullen we een aantal vragen moeten beantwoorden.

Waarom accepteert een liefdevolle en goede God pijn en lijden in de wereld? Dit is een vraag die veel mensen stellen. Het is ook een “reden” waarom mensen denken dat God niet bestaat. Wat we onszelf zouden moeten afvragen is, heeft God ooit gezegd dat er geen pijn en lijden in het leven zal zijn?

Drie redenen om te geloven dat de Bijbel van God is

De Bijbel is het meest populaire boek dat ooit is geprint. Het is vrijwel onmogelijk om een schatting te maken van aantal Bijbels die wereldwijd door de geschiedenis heen zijn geproduceerd en gedistribueerd. Het aantal van de laatste 70 jaar bedraagt ruim 9 miljard Bijbels. Waarom is de Bijbel eigenlijk zo populair? Degene die de Bijbel printen, verspreiden en lezen geloven dat dit het geïnspireerde woord van God is. Waarom zou dit zijn?